Обаждане...

адвокат

Евгения Илиева

гр.Враца, ул.Никола Войводов 1, ет.3 офис 12

Представяне

Обадете се на посочения телефон или заповядайте на място в кантората да обсъдим Вашия правен казус и заедно да намерим най-добрата стратегия за действие

За връзка

  • поща : advokat.evgeniailieva@gmail.com
  • телефон : 087 817 9727
  • адрес : бул.Никола Войводов 1, ет.3 офис 12

Сфери на дейност

Облигационно право

Вещно право

Семейно и наследствено право

Трудово право

Изпълнително производство

Заповедно производство

Експертиза

Процесуално представителство

Изпълнителни дела

Граждански и заповедни производства


Медиация

извънсъдебно разрешаване на спорове


Представителство пред извънсъдебни институции

Общини, НАП, НОИ, Агенция по вписвания


Изготвяне на правни анализи и консултации

Писмени и устни

Образование и опит

2004 - 2010

ЮЗУ Неофит Рилски

Юридически факултет


2010 - 2011

Адвокатско дружество Вълчев и Борисов

Адвокатски сътрудник


2012 - 2015

Агенция за събиране на вземания

Юрисконсулт - изпълнителен процес


2015 - 2023

Агенция за събиране на вземания

Старши Юрисконсулт - заповедно и исково производство

Подготовка на

жалби, молби и искови молби
молби за образуване на изпълнителни дела
договори и пълномощни
заявления
споразумения

Допълнителен език

Английски

Задай въпрос

За връзка

Телефон :
087 817 9727
Адрес :
бул.Никола Войводов 1,
ет.3 офис 12
Ел. поща :
advokat.evgeniailieva@gmail.com